Hội thảo
Diễn đàn khởi nghiệp Việt Nam

Diễn đàn khởi nghiệp Việt Nam

“Diễn đàn Khởi nghiệp Việt Nam” được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt nam- Phần lan – IPP2, tổ chức TRAFFIC, Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng (VPBank), Hiệp hội Thương mại điện tử, Công ...