Tài liệu hội thảo "Chính sách công nghiệp quốc gia của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035"

10:13  21/03/2017
Phản hồi: 0

TT

Tên bài và tác giả

Tải tài liệu

1

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo

TSKH. Nguyễn Văn Bình

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng,

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Tải tài liệu

2

Lộ trình và giải pháp đưa công nghiệp Việt Nam phát triển bền vững

 

Ông Đỗ Thắng Hải

Thứ trưởng Bộ Công thương 

Tải tài liệu

PHẦN I: BÀI VIẾT CỦA CÁC CHUYÊN GIA, NHÀ KHOA HỌC

3

Công nghiệp hóa Việt Nam trong giai đoạn mới

Vietnam’s industrialization: Policies for the new era

Van Tho TRAN

Professor, Waseda University, Tokyo

 

Tải tài liệu

4

Những điều cần nhìn lại và hướng đến cho chiến lược ngành công nghiệp Việt Nam

Looking Backward and Forward: Industrial Strategy for Vietnam

Prof. PhD. David Dapice

Harvard University, US

Tải tài liệu

5

Xác định các ngành công nghiệp ưu tiên trong chính sách công nghiệp quốc gia

Determination of target industries in the national industrial policy

Dr. Vu ThanhTuAnh

Fulbright University Vietnam

Tải tài liệu

6

Một số kiến nghị về chính sách phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Vietnam’s industry, some recommendations on industrial development strategy through 2025, vision to 2035

Dr. Duong Dinh Giam

Vietnam Economic Association

Tải tài liệu

7

Đổi mới tư duy và chiến lược thu hút FDI vào lĩnh vực công nghiệp của Việt Nam

Innovation of thinking and strategies to lure FDI to Vietnam’s industries

Dr. Nguyen Thi Tue Anh

Deputy President, Central Institute for Economic Management

Tải tài liệu

8

Chính sách công nghiệp thúc đẩy chuyển nền công nghiệp gia công sang nền công nghiệp chế tạo

Industrial policies to promote the shift from processing industry to manufacturing industry

Prof. PhD. Nguyen Ke Tuan

National Economics University

Tải tài liệu

9

Tiếp cận xây dựng chính sách phát triển công nghiệp Việt Nam trong thời gian tới

Approaches to development of Vietnam’s industrial policies in the coming time

Assoc. Prof. PhD. Bui Tat Thang

Vietnam Institute for Development Strategies

Tải tài liệu

10

Chính sách phát triển công nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

Industrial development policy in the context of globalization and Vietnam’s international economic integration

PhD. Nguyen XuanThanh

Fulbright University, Vietnam

Tải tài liệu

11

Chính sách phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035

Policy for industrial manpower development in Vietnam until 2025, with a vision to 2035

PhD. Dao Quang Vinh

Institute of Labour Science and Social Affairs,

Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs

Tải tài liệu

12

Chính sách phát triển nhân lực công nghiệp Việt Nam, thực trạng và giải pháp

Policy on development of Vietnam’s industrial manpower, current situation and solutions

Prof. PhD. Mac Van Tien

National Institute for Vocational Training,

General Directorate of Vocational Training

Tải tài liệu

13

Chính sách công nghiệp quốc gia dựa trên khoa học và công nghệ, một số kinh nghiệm quốc tế và gợi suy cho Việt Nam

National industrial policy based on science and technology, some international experiences and recommendations for Vietnam

National Institute for Science and Technology Policy and Strategy Studies,

Ministry of Science and Technology

Tải tài liệu

14

Khái quát về thực trạng và định hướng chính sách khoa học và công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp Việt Nam

Overview of current situations and orientations of scientific & technological policies for industrial development in Vietnam

PhD. Nguyen Dinh Hau

Ministry of Science and Technology

Tải tài liệu

15

Chính sách tài chính phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn 2035

Financial policy for national industrial development until 2025, with a vision to 2035

PhD. Nguyen Viet Loi,

National Institute for Finance,

Ministry of Finance

Tải tài liệu

16

Phát triển cụm ngành công nghiệp ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Industrial cluster development in Vietnam in the context of international integration

Assoc. Prof. PhD. Nguyen Ngoc Son

National Economics University

 

Tải tài liệu

17

Một số vấn đề về chính sách phát triển khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế theo luật đầu tư 2014 và định hướng chính sách đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Some issues about policies on development of industrial clusters, export processing zones and economic zones according to investment law 2014 and policy orientations through 2025, with a vision to 2035

MA. Tran Duy Dong

Ministry of Planning and Investment

Tải tài liệu

18

Thiết kế và xây dựng chính sách , nhìn từ góc độ kinh tế học phát triển

Policy design and formulation from the perspective of development economics

PhD. Nguyen Danh Nguyen

School of Economics and Management

Hanoi University of Science and Technology

Tải tài liệu

19

Giải pháp chuyển dịch cơ cấu lao động

Solutions for labor restructuring

Institute of Labour Science and Social Affairs

Ministry of Planning and Investment

Tải tài liệu

20

Đầu tư công nghiệp hỗ trợ nông nghiệp kỹ thuật cao, phục vụ chương trình tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp

Focus on agricultural high technology investment for the agricultural restructuring program

Bui Van Ngo Industrial and Agricultural Machinery Co., Ltd

Tải tài liệu

21

Một số cơ chế và quan điểm đầu tư các dự án điện gió tại Đồng bằng Sông Cửu Long

Mechanisms and opinions about investment in wind power projects in the Mekong Delta

Cong Ly Construction, Travel and Trade Limited Company

Tải tài liệu

PHẦN II

TỔNG HỢP Ý KIẾN, ĐỀ XUẤT CỦA MỘT SỐ BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG, DOANH NGHIỆP VỀ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH SÁCH CÔNG NGHIỆP QUỐC GIA

(Lược trích từ Báo cáo của một số bộ, ban, ngành trung ương và doanh nghiệp)

22

Ý kiến, đề xuất của Bộ Công thương

Tải tài liệu

23

Ý kiến, đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tải tài liệu

24

Ý kiến, đề xuất của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Tải tài liệu

25

Ý kiến, đề xuất của Bộ Tài chính

Tải tài liệu

26

Ý kiến, đề xuất của Bộ Khoa học và Công nghệ

Tải tài liệu

27

Ý kiến, đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải tài liệu

28

Ý kiến, đề xuất của Bộ Giao thông vận tải

Tải tài liệu

29

Ý kiến, đề xuất của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam

Tải tài liệu

30

Ý kiến, đề xuất của Tập đoàn Công nghiệp than khoáng sản Việt Nam

Tải tài liệu

31

Ý kiến, đề xuất của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Tải tài liệu

32

Ý kiến, đề xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Tải tài liệu

33

Ý kiến, đề xuất của Tập đoàn Dệt may Việt Nam

Tải tài liệu

34

Ý kiến, đề xuất của Hiệp hội Dệt may Việt Nam

Tải tài liệu

35

Ý kiến, đề xuất của Tổng Công ty Thép Việt Nam

Tải tài liệu

 
Nguồn: Hawking JSC
Sự kiện