Giải pháp tương tác thời gian thực cho đô thị thông minh

03:15  17/07/2018
Phản hồi: 0

Hội thảo khoa học Smart City 3600 lần thứ II năm 2018 với chủ đề Giải pháp tương tác thời gian thực cho đô thị thông minh do Viện Khoa học và Công nghệ Tính toán tổ chức  dưới sự bảo trợ của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM sẽ diễn ra vào ngày 26/7/2018 tại Trung tâm hội nghị White Palace - Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

 

Hội thảo hướng tới đến Chương trình Nghiên cứu công nghệ thông tin phục vụ Đô thị thông minh và Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, căn cứ trên Kế hoạch số 93/KH-SKHCN của Sở KHCN TP.HCM về tổ chức thực hiện 4 chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ mục tiêu giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

 

Cụ thể, đó là 4 chương trình: Nghiên cứu xây dựng nền tảng thử nghiệm mở (Open testbed platform); Nghiên cứu mô hình hệ thống dữ liệu mở cùng các công cụ phân tích mạnh nhằm hỗ trợ các ứng dụng về quản lý cũng như khai thác, sử dụng; Nghiên cứu phát triển các ứng dụng trên nền Vạn vật kết nối (Internet of Things - IoT), các giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các giải pháp bảo mật, an ninh mạng; Phát triển các ứng dụng điển hình cho đô thị thông minh và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

 

 

Hội thảo Khoa học Giải pháp tương tác thời gian thực cho Đô thị thông minh - Smart City 3600 lần thứ II - sẽ là cơ hội kết nối các nhà nghiên cứu tại các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước, các chuyên gia công nghệ và các nhà quản lý. Hội thảo cũng hướng đến giới thiệu các giải pháp, ứng dụng, hệ thống thông tin thời gian thực cho các cơ quan quản lý của TP.HCM cũng như các tỉnh, thành đang xây dựng và triển khai thành phố thông minh - đô thị thông minh.

 

6 nhóm chủ đề chính tại hội thảo khoa học Smart City 360o lần thứ II năm 2018

•    Chủ đề thứ nhất là về môi trường thông minh, với giải pháp quan trắc và cảnh báo chất lượng không khí tương tác thời gian thực
•    Chủ đề thứ hai về giao thông thông minh, với hệ thống giám sát điều khiển giao thông
•    Chủ đề thứ ba về quản lý dữ liệu, cụ thể là dữ liệu dựa trên công nghệ blockchain tương tác thời gian thực. 
•    Chủ đề thứ tư về hệ sinh thái thông tin và các chuyển đổi dữ liệu trong hệ thống IoT
•    Chủ đề thứ năm là về y tế thông minh, các tương tác truyền tải dữ liệu trong ngành y tế, đặc biệt là truyền tải hình ảnh khám chữa bệnh
•    Chủ đề thứ sáu là về điều khiển chiếu sáng công cộng

Sự kiện