Tin tức nổi bật
  • PGS.TS Nguyễn Hồng Thái
    • PGS.TS  Nguyễn Hồng Thái hiện đang giữ chức vụ Phó trưởng khoa Vận tải Kinh tế, Trưởng bộ môn Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học Giao thông vận tải. Diễn giả có nhiều kinh nghiệm giảng dạy cũng như các kinh nghiệm thực tế trong quá trình công tác và làm việc tại các doanh nghiệp.
  • PGS.TS Nguyễn Bá Uân
    • PGS.TS  Nguyễn Bá Uân  - hiện đang giữ chức vụ Trưởng khoa Kinh tế và quản lý, Trường Đại học Thuỷ Lợi đồng thời là một trong các thành viên của Hội đồng Ban cố vấn của Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Hawking.
  • Nguyễn Hữu Trí
    • Nguyễn Hữu Trí – người Việt Nam đầu tiên được cấp phép huấn luyện chương trình “7 Thói quen để thành đạt” của tập đoàn Franklin Covey – Mỹ. Du học tại Singapore năm 17 tuổi, anh gặp không ít khó khăn khi thiếu sự tự tin trong giao tiếp với các bạn và giáo viên nước ngoài. Anh tự thử thách mình ...