PGS.TS Nguyễn Hồng Thái

PGS.TS Nguyễn Hồng Thái

PGS.TS  Nguyễn Hồng Thái hiện đang giữ chức vụ Phó trưởng khoa Vận tải Kinh tế, Trưởng bộ môn Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học Giao thông vận tải. Diễn giả có nhiều kinh nghiệm giảng dạy cũng như các kinh nghiệm thực tế trong quá trình công tác và làm việc tại các doanh nghiệp.

PGS.TS Nguyễn Hồng Thái là một chuyên gia diễn thuyết về chủ đề kinh tế và quản trị kinh doanh
Liên hệ
Diễn giả khác