Diễn đàn: Đầu tư tiếp thị và bán lẻ Việt Nam

Diễn đàn: Đầu tư tiếp thị và bán lẻ Việt Nam

Hôm nay, ngày 20/03/2019 Tạp chí Kinh tế và Dự báo - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng phối hợp với Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam và Viện nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh tổ chức “Diễn đàn đầu tư tiếp thị và bán lẻ Việt Nam”.