Dự kiến lịch sự kiện tháng 5/2019

Dự kiến lịch sự kiện tháng 5/2019

1. Sự kiện kinh tế Việt Nam Ngày 13/5: - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến phóng chống dịch tả lợn châu Phi. Ngày 14/5: - Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức buổi Tọa đàm “Xúc tiến Thương mại, đầu tư ...