Bản quyền và thương hiệu và miễn trừ trách nhiệm

 

Bản quyền và thương hiệu

 

Thông tin, hình ảnh và bài viết chia sẻ trên website này đều ghi rõ nguồn gốc, những hình ảnh thông tin khác trên website thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Hawking. Việc sao chép, sử dụng phải được Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Hawking chấp thuận trước bằng văn bản.

 

Miễn trừ trách nhiệm

 

Tất cả những tư liệu được cung cấp trên website này đều mang tính tham khảo. Các nội dung trên website này được cập nhật thường xuyên và có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Chúng tôi sẽ có những biện pháp hợp lý để đảm bảo tính chính xác, tính kịp thời và độ tin cậy của thông tin trên website. Tuy nhiên, như thế không bảo đảm rằng các thông tin trên website của chúng tôi không có lỗi và hoàn toàn chính xác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý cho những thiệt hại xuất hiện trực tiếp hay gián tiếp từ viêc sử dụng hoặc hành động dựa theo những thông tin trên hoặc một số thông tin xuất hiện trên website này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý về những sai sót, lỗi chính tả, thông tin,… do nhập liệu cùng với những sự cố khách quan khác như: nhiễm virus, hành vi phá hoại, ác ý... xảy ra trên website này cũng như các website, ứng dụng liên kết, nếu có. Thông tin được cung cấp trên website này phục vụ cho mục đích duy nhất là hỗ trợ khách hàng, độc giả. Bất kỳ thông tin nào khác chứa trên website này được cung cấp chỉ để phục vụ cho kiến thức chung của khách hàng và bạn đọc. Chúng tôi từ chối mọi trách nhiệm liên quan đến hoặc do kết quả của việc sử dụng nội dung trên website này.